Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Rodinné právo Žádost, žaloba o zvýšení výživného na dítě - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Zhubla jsem 24kg/6 měs. Ráda poradím jak na to. Klikněte pro více informací.

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2
Vodafone

Počet stránek v systému

5567

Jsme na Facebooku

Staňte se fanouškem na facebooku
Denně info o nových článcích tohoto webu na facebooku!

Web běží na serveru:

WEDOS

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 258752592 / 0300.
Předem velice děkujeme.

Žádost, žaloba o zvýšení výživného na dítě - vzor ke stažení zdarma Email
Středa, 17. říjen 2012 | Vložil: Mgr. Eva Kratochvílová | Zobrazeno: 15094x

Žaloba, žádost o zvýšení výživného na nezletilé nezaopatřené dítě - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___

Okresnímu soudu v ..........
(přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz)

 

Věc: péče o nezl. Jiřího Kosa, nar. 8. 4. 1991, bytem Beroun, Slezská 1

 

Matka: Marie Kosová, bytem Beroun, Slezská 14

Otec: Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14

Návrh matky na zvýšení výživného
vzor

I.

Rozsudkem Okresního soudu v ................ ze dne ............... č.j. ................ bylo naposledy upraveno výživné pro nezl. ..........tak, že otci bylo uloženo přispívat na výživu nezletilého částkou ............. Kč měsíčně.

Důkaz: shora uvedený rozsudek

 

II.

Výživné bylo stanoveno v době, kdy nezletilý byl v předškolním věku. Nyní je žákem 4. třídy základní školy a rozsah jeho potřeb značně stoupl, a to nejen v souvislosti s přibývajícím věkem, ale i s jeho mimoškolní a sportovní činností.  Nezletilý navštěvuje .................... , ....................... a representuje základní školu v .................Otec před rokem změnil zaměstnání, pracuje nyní u soukromé firmy a předpokládám, že jeho příjem se oproti době předchozího rozhodování o výživném zvýšil. Já pracuji stále u stejného zaměstnavatele, můj příjem se v podstatě nezměnil.

Důkaz: výslech rodičů nezletilého

zprávy o příjmech rodičů

potvrzení jazykové školy a plaveckého oddílu o zaplacení kurzů pro nezletilého v r. ............

 

III.

Vzhledem ke změně poměrů na straně nezletilého i jeho rodičů navrhuji, aby soud vydal tento

 

rozsudek:

Výživné stanovené otci na nezl. .............. rozsudkem okresního soudu v ................ ze dne ............... č.j. .............. částkou .............Kč měsíčně se počínaje dnem ............... zvyšuje na částku .............. Kč měsíčně, kterou je otec povinen platit k rukám matky vždy do 10. dne v měsíci předem.

Nedoplatek na zvýšeném výživném za dobu od ............ do ............... ve výši 1250 Kč je otec povinen zaplatit do 30 dnů od právní moci rozsudku.

V ............. dne ...............

podpis (jméno a příjmení)

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


 

Právo na zvýšení výživného a výše alimentů

Nárok na výživné dítěte vychází ze zákona o rodině. Ve třetí části první hlavě je upravena vyživovací povinnost rodičů a dětí. Základní ustanovení určují, že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, dokud děti nejsou samy schopny se živit a také že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Jak již bylo výše napsáno, oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

Při určování výše výživného se musí vcelku přesně zjistit, jaké jsou příjmy a možnosti rodičů. Platí, že rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z příjmů, je povinen soudu prokázat své příjmy, předložit podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit i další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle zvláštních předpisů. Nesplní-li rodič tuto povinnost, má se za to, že jeho průměrný měsíční příjem činí patnáctinásobek částky životního minima potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb tohoto rodiče podle zákona o životním minimu.

Na druhé straně odůvodněné potřeby se v žádném případě nekryjí s nějakým životním minimem. Vyjadřují kompletní potřeby důstojně kulturně žijícího člověka. Tedy ne pouze strava a oblečení, ale i výdaje na zábavu, na zájmy, koníčky, sport, samozřejmě vzdělání, včetně nadstandartního apod.. Tam, kde to majetkové poměry povinného rodiče připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor zabezpečujících zejména přípravu na budoucí povolání. Vždy se zkrátka musí pečlivě posoudit poměr možností a schopností povinného na jedné straně a potřeb oprávněného na straně druhé. Pokud povinný získá lukrativnější zaměstnání a zdvojnásobí se mu příjem, tak i při zdánlivě nezměněných potřebách bude místo pro zvýšení výživného, neboť odůvodněným se nyní bude zdát vyšší standart.

Pro úplnost je ještě třeba zdůraznit, že podmínkou pro nárok na výživné je odkázanost na výživu. Tedy jakmile není dítě schopno se samo živit, může požadovat od rodičů výživné. Je ovšem třeba správně chápat, co znamená nebýt schopen se sám živit. Neznamená to, že kdo dosáhl patnácti let nebo např. dokončil střední odbornou školu, ale chce ještě pokračovat ve vzdělávání, se už může sám živit. Pokud se rozhodne studovat vysokou školu, trvá jeho nárok do té doby, dokud vzdělání neukončí.

Pokud dojde k situaci, že potřeby oprávněného, tedy dítěte, se zvýší a stávající výživné již není schopno tyto potřeby krýt, je oprávněné žádat jeho zvýšení. Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví rozsah jejich vyživovací povinnosti soud nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Tedy pokud po rozvodu povinný manžel odmítá přistoupit na zvýšení poskytovaného výživného, nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud.

Při sepisování žaloby se není třeba obávat určení konkrétní částky, o kterou by se mělo výživní zvýšit. Soud pečlivě posoudí, jak jsou potřeby dítěte odůvodněné a jaké jsou skutečné možnosti, schopnosti a poměry a může eventuelně stanovit částku sám. Klidně může být i vyšší, než žalobce původně požadoval. V tomto případě není totiž petitem striktně vázán, neboť mu zákon o rodině dovoluje rozhodnout tuto věc i bez návrhu. Do žaloby je vhodné uvést všechny aktivity na straně dítěte, které představují nějaké náklady. Ovšem žalobce musí být připraven tyto náklady doložit a odůvodnit před soudem.

 


 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
CHORVATSKO - dovolená za neuveřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
KUŘÁKŮV SEN - e-cigarety
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí