Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Rodinné právo Žaloba o zvýšení výživného, alimentů u zletilého - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Zhubla jsem 24kg/6 měs. Ráda poradím jak na to. Klikněte pro více informací.

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2
Vodafone

Počet stránek v systému

5583

Jsme na Facebooku

Staňte se fanouškem na facebooku
Denně info o nových článcích tohoto webu na facebooku!

Web běží na serveru:

WEDOS

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 258752592 / 0300.
Předem velice děkujeme.

Žaloba o zvýšení výživného, alimentů u zletilého - vzor ke stažení zdarma Email
Středa, 17. říjen 2012 | Vložil: Mgr. Eva Kratochvílová | Zobrazeno: 14325x

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného zletilého dítěte, žádost o zvýšení alimentů na nezaopatřené dítě - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 


Okresní soud v .........

(přesné adresy soudů jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)

 

Žalobce: ...................... (Jméno Příjmení),

            narozená dne ...........,

            bydliště : přesná adresa

Žalovaný:   ........................(Jméno Příjmení)

            narozený dne ...........,

            trvalé bydliště : přesná adresa

 

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného na zletilé dítě

vzor

(dle §85 zákona o rodině)

Dvojmo

Přílohy: dle textu

 

I.

Žalovaný je .................... (mým otcem). Studuji na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve 2. ročníku denního studia, obor: germanistika, historie.

Důkaz: občanský průkaz žalobce

           potvrzení o studiu

 

II.

Dne ........... nabylo právní moci rozhodnutí Okresního soudu v .........., č.j. .................., kterým bylo manželství mých rodičů rozvedeno. V době rozvodu manželství rodičů, jsem byl nezletilý. Shora uvedeným rozsudem jsem byl svěřen do péče matce a otci byla uložena povinnost přispívat na  mou výživu částkou ve výši ...... Kč měsíčně. Otec na mou výživu přispívá od roku ............. nepravidelně a zcela nedostatečně.

 

Důkaz : výslech účastníků
spis Okresního soudu v ............... č.j. .................
rodný list nezletilého

 

II.

Přesná výše příjmu žalovaného mi není známa, ovšem je nepochybně vyšší než byla v době, kdy bylo výživné určeno. Soudím tak z toho, že podniká, pořídil si nové auto, dům a letos jel na třítýdenní zahraniční dovolenou. 

 

Matka ................................. , nar. .................. , s níž žiji na výše uvedené adrese, je zaměstnána jako ............................. , v ...........,  dosahuje příjmu cca .............. Kč.

 

Sám si snažím přivydělat na brigádách, můj obvyklý měsíční příjem činí ............... Kč, pracuji jako ................. , v ....................... .

 

Důkaz : výslech účastníků
potvrzení o příjmech účastníků
daňová přiznání otce

 

III.

Vzhledem k tomu, že otec odmítá přispívat na výživu zletilého vyšší částkou, navrhuji, aby soud vynesl tento

rozsudek

 

Žalovaný je povinen platit žalobci na jeho výživu měsíčně částku 2500 Kč splatnou vždy do 10. dne v měsíci předem počínaje dnem ............ (u zletilých dětí lze žádat plnění výživného nejdřeve od datum podání žaloby). Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

V ............. dne ..........

..............................................
               podpis

 

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 


 

Vyživovací povinnost rodičů

 

Oba rodiči, jsou-li známi a naživu, mají vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda je rodičovská zodpovědnost omezena nebo ne. Vyživovací povinnost mají sice oba rodiče, ale každý vyživuje dítě podle svých možností a schopností a majetkových poměrů, zohledňuje se též péče o dítě se zřetelem k věku dítěte. Majetkové poměry rodičů se určují zvlášť. Je-li více dětí, určuje se výživné pro každé dítě zvlášť. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti poléhající dani z příjmů, je povinen soudu tyto své příjmy prokázat (§ 85 odst.1 ZoR), pokud toto nesplní, uplatní se nevyvratitelná doměnka, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima.

 

Vyživovací povinnost zaniká dnem, kdy je dítě schopno se samo živit, uzavřením manželství dítěte, zrušením osvojení, popřením otcovství.

 

Pokud rodič neplní dobrovolně, musí rozhodnout soud. Za nezletilé dítě podá návrh na zahájení řízení rodič, případně zahájí řízení sooud i bez návrhu. Zletilé dítě podá návrh na zahájení řízeno samo. Soud v rozhodnutí určí který den, je rozhodný pro začátek plnit vyživovací povinnosti. U nezletilých dětí, je to den, kdy rodič přestal svou vyživovací povinnost plnit (až 3 roky zpětně). Jde-li o zletilé dítě, je to den kdy bylo na základě žaloby zahájeno řízení.

 

Soud může rozhodnout jak o vyživovací povinnosti za dobu minulou, děje se tak uložením povinnosti zaplatit součet dlužných plnění (například otec dítěte již před zahájením řízení u soudu 6 měsíců neplatil výživné ve výši 3000 Kč),v takovém případě lze žádat aby byla částka 18.000 Kč uhrazena do 30 dní od právní moci rozsudku. Pokud jde o stanovení povinnosti platit výživné do budoucna, realizuje se vyživovací povinnost obvykle v měsíčních splátkách a v termínech určených soudem.

 

Místně příslušný je obecný soud žalovaného (§ 84 o. s. ř.). Soudní poplatek se neplatí, neboť řízení ve věcech vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí je osvobozeno od soudních poplatků [§ 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích].


Výživné pro zletilé dítě může být soudem přiznáno nejdříve ode dne zahájení řízení.
Žalobu podává zletilé dítě buď proti jednomu nebo proti oběma rodičům. Soud je návrhem vázán.


Podle § 97 odst. 2 zák. o rodině, jde‑li o výživné pro dítě (zletilé i nezletilé), může soud v případech hodných zvláštního zřetele uložit rodiči, aby složil předem peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti. Z této částky je pak prováděna pravidelná výplata měsíčních splátek výživného.

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
CHORVATSKO - dovolená za neuveřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
KUŘÁKŮV SEN - e-cigarety
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí